Novosti obman neprobivaemymi gazovikami doverchivyh starikov v kyrgane popal na bellezza66.ru
logo bellezza66.ru BELLEZZA66.RU | Личный кабинет | Контакты | Доставка товара

Ludo Petransky Seurat a Neoimpresionizmus


V map roku 1886 na poslednej, osmej vystave impresio-nistov1 а о niekofko mesiacov neskorsie na druhom Salone Nezavislych v Tuileriach2 malo verejnu premieru rozmerne platno Georgea Pierra Seurata pod nazvom Nedelne odpoludnie na ostrove Grande Jatte. Rozvazna kompozicia, ktora bola vysledkom dvojrocneho usilia mladeho maliara, tvorila nielen tazisko tychto podujati, ale v pravom zmysle slova predstavovala obrazovy manifest avantgardneho hnutia neoimpresionistov. Hnutia, ktore v tuzbe obrodif podnetne myslienky doznievajuceho impresionizmu, vytvorilo ich syntezu, systematizaciu i kritiku a prispelo к skutocnemu zrodu moderneho vytvarneho umenia.

140 РУБ

похожие

Подробнее

Jaromir Homolka Goticka plastika na Slovensku


Maloktora krajina sa moze popySif tolkymi pokladmi gotickeho umenia na takom malom uzemi ako Slovensko. No dodnes u nas nevysla publikacia, ktora by zhodnotila rozsiahly vyskum pamiatok, umelecko-historicky spracovala a podala tak komplexny poMad na tuto stylovu epochu na uzemi Slovenska. Kniha Goticka plastika na Slovensku spracuva parcialnu temu, neprinasa suhrnne dejiny gotickej plastiky, je skor hlbsou sondou do tejto oblasti. Zameriava sa na obdobie jej vrcholneho rozmachu, neskoru gotiku, vsima si jej vztahy к umeleckym centram ovplyvnujucim domacu tvorbu, к Prahe, ale najma к Viedni a Krakovu; pokusa sa ju zaclenif do prudov stredoeuropskych a dochadza к niektorym nazorom, znacne sa rozchadzajucim s tradicnym chapanim zahranicnych autorov. Na zaklade dnesneho stavu skumania pamiatok a rozsiahleho studia mozno tvrdit, ze v slovenskej tvorbe sa uskutocnila do istej miery synteza oboch veducich centier strednej Europy, gerhaertovskej a pogerhaertovskej Viedne a Stossovho Krakova, dosahujuca umelecky vrchol v jednom zo slovenskych okruhov, v skole Majstra Pavla z Levoce, ktory v sulade so starsimi vyvinovymi tendenciami prehodnotil a pretvoril spominane vplyvy svojim dielom vysokej urovne; jeho skolsky okruh, organicky rozvinuty az po prace zrustikalizovane, zasiahol vyrazne nielen cely Spis a Saris, ale i stredoslovenske banske mesta. Narocne fotograficke spracovanie gotickej plastiky na Slovensku je poslednym umeleckym odkazom Tibora Hontyha, jedneho z tych mala vy...

460 РУБ

похожие

Подробнее

Фэнси Fancy. Na Hey Kiss Him Goodbye

Карел Плицка, Emanuel Poche Prochazky Prahou


V zaveru Prochazek jsou na fotografiich shrnuty vyrazne objekty soucasne prazske vsstavby, coz usnadnuje prohlidku tem, jez se chteji seznamit s vyraznymi vysledky socialisticke stavebni ery mesta. I zdejsou, stejne jako v casti historicke, jen typicke pfiklady umeleckych objektu, v souladu s umeleckohistoricksm zamefenim tohoto obrazoveho pruvodce Prahou. Nakonec uvadime navrh na nektere vslety v okoli Prahy s popisem stavebnich pamatek. Nakladatelstvt i autofi jsou pfesvedceni, ze nove vydani knihy takto uspofadane bude uzitecnejst, s moznosti vetsiho a sirsiho vyuziti nez puvodni ceska a nemecka verze.Издательство: Orbis Praha

500 РУБ

похожие

Подробнее

Supia Hamin Resin Figures Luts Fairyland Toy Gift Popal 1/3 BJD SD Dolls Christmas Birthday Gifts

LUTS Kid Delf Girl COCO Cute Resin Figures Toy Gifts For Girls Birthday Xmas Iplehouse Popal DoD 1/4 BJD Doll

Francis Carco Priatel maliarov


V jedno oktobrove popoludnie roku 1910 ste si mohli vsimnuf, ze z manzardiek a z atelicrov umelcov na Montmartri, na Montparnasse a v Latinskej stvrti vychadza mnoztsvo mladych maliarov a basnikov a jedni peso, ini metrom mieria ku Grand-Palais, kde sa otvaral Jesenny salon, co pre nich bolo skutocnou udalosfou. Hoci sa Picasso stavil so spolocnosfou, ze pride za nami na obed k otcovi Frcdemu do Lapina, neuznal za dobre ukazat sa; namiesto neho prisli vsak Max Jacob s monoklom na oku a obradnejsi nez inokedv, Maurice Ravnal, Andre Salmon a napokon aj Apollinaire, ktory pri tejto prilezitosti zvolal zo svojho vzdialencho Auteuil kubistov do siene, kde vvstavovali svoje exponaty.

120 РУБ

похожие

Подробнее

T010-1201-X111-04-NA 1201-X111/04-NA & T010-1201-X111/04-NA touch screen glass

Kata Biathova, Viera Luxova Malba v Architekture


К problematike sucasneho monumentalno-dekorativneho prejavu na Slovensku do roku 1961. Издательство: Vydavatelstvo Slovenskeho Fondu Vytvarnych Umeni

300 РУБ

похожие

Подробнее

BJD SD Doll Supia Ariel 1/3 Resin Figures Luts Fairyland Toy Gift Popal Lati For Christmas Or Birthday

IOS Sezz 70cm Male 1/3 Resin Figures Luts Ai SD Kit Fairyland Toy Gift Iplehouse Popal Lati FL BJD Dolls

Danica Zmetakova Kresba 19: Storocia na Slovensku


Publikaciou Kresba 19. storocia na Slovensku dostava sa do riik nasmu citatelovi po prvy raz v kniznej podobe vyber z kresboveho dedicstva vytvoreneho v minulom storoci u nas. Zamerne sme si zvolili kresbu. Dlho zostala nepovsimnuta ako samostatna vytvarna disciphna. Len v monografiach umelcov z 19. storocia tvorila sucast kontextu ich tvorby, ale v podstate iba sprevadzala malbu. Vyvoj kresby 19. storocia na Slovensku ako osobitneho umeleckeho celku nie je dosial prebadany. Zverejnenfm kresby ako jednej z kulturnych hodnot narodnej tradfcie, vytvorenej v minulom storoci na nasom lizemi, chceme sledovatvytvarno-historicke premeny a sucasne vzbuditzaujem о jej tichu, nevtieravu, ale trvacu krasu. Narocne vytvorena kresba je pre kultivovaneho divaka rovnakym zdrojom estetickeho zazitku ako maliarske alebo socharske dielo. Nadchne ho carom svojej uprimnosti prameniacej z umeleckej bezprostrednosti. Zaujme ho spontannostou, s akou umelec zafixuje tvorivu fantaziu do rychleho nacrtku. Umozni mu sledovatjednotlive etapy autorovej prace az do posledneho stadia. Priblizi mu umelcov vnutorny zapas a v nezastretej podobe da mu spoznaf skutocny charakter jeho genia.

160 РУБ

похожие

Подробнее

Фокси Браун Foxy Brown. Ill Na

Free shipping NA 482 472 D 580 572 776 774 original Timken import single row tapered roller

Danica Zmetakova Kresba 19: Storocia na Slovensku


Publikaciou Kresba 19. storocia na Slovensku dostava sa do riik nasmu citatelovi po prvy raz v kniznej podobe vyber z kresboveho dedicstva vytvoreneho v minulom storoci u nas. Zamerne sme si zvolili kresbu. Dlho zostala nepovsimnuta ako samostatna vytvarna disciphna. Len v monografiach umelcov z 19. storocia tvorila sucast kontextu ich tvorby, ale v podstate iba sprevadzala malbu. Vyvoj kresby 19. storocia na Slovensku ako osobitneho umeleckeho celku nie je dosial prebadany. Zverejnenfm kresby ako jednej z kulturnych hodnot narodnej tradfcie, vytvorenej v minulom storoci na nasom lizemi, chceme sledovatvytvarno-historicke premeny a sucasne vzbuditzaujem о jej tichu, nevtieravu, ale trvacu krasu. Narocne vytvorena kresba je pre kultivovaneho divaka rovnakym zdrojom estetickeho zazitku ako maliarske alebo socharske dielo. Nadchne ho carom svojej uprimnosti prameniacej z umeleckej bezprostrednosti. Zaujme ho spontannostou, s akou umelec zafixuje tvorivu fantaziu do rychleho nacrtku. Umozni mu sledovatjednotlive etapy autorovej prace az do posledneho stadia. Priblizi mu umelcov vnutorny zapas a v nezastretej podobe da mu spoznaf skutocny charakter jeho genia.Издательство: Pallas

250 РУБ

похожие

Подробнее

Ludo Petransky Seurat a neoimpresionizmus/ Сера и неоимпрессионизм


V maji roku 1886 na poslednej, osmej vystave impresionistov a o niekoiko mesiacov neskorsie na druhom Salone Nezavislych v Tuileriach2 malo verejnu premieru rozmerne platno Georgea Pierra Seurata pod nazvom Nedelne odpoludnie na ostrove Grande Jatte (olej, 1884-1886). Rozvazna kompozicia, ktora bola vysledkom dvojrocneho usilia mladeho maliara, tvorila nielen tazisko tychto podujati, ale v pravom zmysle slova predstavovala obrazovy manifest avantgardneho hnutia neoimpresionistov. Hnutia, ktore v tuzbe obrodif podnetne myslienky doznievajuceho impresionizmu, vytvorilo ich syntezu, systematizaciu i kritiku a prispelo k skutocnemu zrodu moderneho vytvarneho umenia. A nielen k zrodu, ale i k nacrtnutiu jednej z tendencii, ktorou sa v nasledujucich desafrociach - v podstate az do sucasnosti - uberal maliarsky i socharsky vyvin. Celu tendenciu charakterizuje harmonizacne usilie vyplyvajuce z metodicky disciplinovanej tvorivej operacie Tudskeho ducha na hraniciach nekonecnej poezie a racionalnej geometrie. Seuratova vyzva k disciplinovanej skladbe obrazovej plochy, ktora zodpoveda vedeckej i technickej orientacii doby a Mada moznosf aktivneho zaclenenia do spolocenskej struktury, patri k najzavaznejsim odkazom prvych dobyvateTov novych umeleckych pevnin. Svedci o uprimnom hiadani zvazkov vytvarneho diela s bohatosfou Fudskej skutocnosti. Je nesporne, ze Georges Seurat i niektori dalsi majstri druhej polovice devatnasteho storocia chceli vytvorif novy zivotny styl, novu kulturu a...

191 РУБ

похожие

Подробнее

AISET Shanghai Yatai NA (H) 8000 temperature controller -8430 thermostat

Насос DAB NOVA 200 M-NA

Free Shipping!Unlocked Linksys PAP2T NA Unlocked With retail box PAP2 VOIP adapter gateway

Шторы, портьеры ТамиТекс в Якутске. Сравнить цены, купить ...

Шторы, портьеры, французские шторы, фотошторы ТамиТекс. Продажа, поиск, поставщики и магазины, все цены в Якутске

Фотошторы Звездопад, ООО ТамиТекс - «Шторы Тамитекс ...

Сменил унылые надоевшие портьеры на фотошторы с каким-нибудь ярким весенним или новогодним принтом и настроение в комнате уже ... Оптовая цена штор Тамитекс:

Купить Фотошторы В Москве, Сравнить Цены На Фотошторы В Москве - Blizko

Фотошторы - готовые и под заказ. Недорогие и эксклюзивные. Купить фотошторы, сравнить цены и заказать - всё это можно сделать на портале Blizko в Москве.

Купить фотошторы в интернет-магазине по акции от Dizain-3D

ℹ Большой каталог "Фотоштор" со скидками и распродажами от производителя. Фотошторы из Европейских тканей: Сатен, Атлас, Габардин, Тюль, БлэкАут

Фотошторы тамитекс - YouTube

Фотошторы тамитекс заказать --- https://goo.gl/pTQ3jD Только в нашем магазине: - Большой выбор расцветок - Оригинальный дизайн - Гарантия качества ДОСТАВКА П...

Коллинз, Джоан — Википедия

Ранние годы. Джоан Коллинз родилась в семье Эльзы Бессант (1906—1962), учительницы танцев и ...

Наиболее употребительные английские слова ТОР 1-2500.

Список наиболее часто употребляемых английских слов top 1-2500. Слова расположены по частоте ...

Novosti obman neprobivaemymi gazovikami doverchivyh starikov v kyrgane popal na. Просмотр исторических фильмов

Что делать, если тебя и твоего любимого хозяина разделяют сотни километров? Белла знает ...

Купить Фотошторы В Самаре, Сравнить Цены На Фотошторы В Самаре - Blizko

Фотошторы - готовые и под заказ. Недорогие и эксклюзивные. Купить фотошторы, сравнить цены и заказать - всё это можно сделать на портале Blizko в Самаре.

Коллекция Тамитекс Фотошторы | Domdlydoma.ru

Коллекция Тамитекс Фотошторы. Более 100 моделей и расцветок. Выбирай! Доставим. Жми!

Фотошторы с животными, Фотошторы, Шторы. Гардины. Жалюзи, Домашний ...

Фотошторы ТамиТекс Ягуар оконный текстиль высочайшего качества. Он отгородит ваше жилище от шумной улицы и наполнит его уютом.

Шторы, портьеры ТамиТекс в Выборге. Сравнить цены, купить ...

Шторы, портьеры, французские шторы, фотошторы ТамиТекс. Продажа, поиск, поставщики и магазины, все цены в Выборге

Фотошторы с цветами/пейзажами ТамиТекс: каталог товаров ТОП ШОП с ...

Фотошторы с цветами/пейзажами ТамиТекс в телемагазине ТОП-ШОП. ☎+7 (499) 215-82-32. Выгодная цена. Быстрая доставка в Москве, Санкт-Петербурге и др. городах

Фотошторы в Краснодаре - krasnodar.blizko.ru

Фотошторы - готовые и под заказ. Недорогие и эксклюзивные. Купить фотошторы, сравнить цены и заказать - всё это можно сделать на портале Blizko в Краснодаре.

Фотошторы ТамиТекс — оптом и в розницу | Цена от 1559 р в ...

Шторы с фото фирмы тамитексот производителя в наличии 150 SKU ▻ Заказать онлайн из каталога Сима-ленд и оформить доставку вы можете по ...

Просмотр исторических фильмов

Что делать, если тебя и твоего любимого хозяина разделяют сотни километров? Белла знает ...

Отзывы о Фотошторы Тамитекс "Габардин" - Отзовик

Рейтинг: 3,5 - 2 отзыва<br />Здравствуйте. Сегодня расскажу о фотошторах от производственной компании "ТамиТекс". Эти шторы я приобрела для детской комнаты. Раньше у ...

Фотошторы "Шарман" ООО "Тамитекс" | Отзывы покупателей

Рейтинг: 5 - 1 отзыв<br />21 сен 2017 ... Дополнение для нашей детской в морском стиле, фотошторы ... было выбирать шторы, наткнулась на фотошторы на сайте Тамитекс, ...

Фотошторы 3d, Шторы, Тюль ... - Vk

Фотошторы 3d, шторы, тюль, ...

Фотошторы ТамиТекс с сайта СимаЛэнд - YouTube

Фотоотзыв о шторах ТамиТекс, заказанных с сайта СимаЛэнд.

ОТЗЫВЫ - fotoshtora.ru

Фотошторы отзывы покупателей с фото в реальном интерьере

Комплект фотоштор ТамиТекс «Нега» - отзывы покупателей в ...

Отзывы владельцев и покупателей о товаре "Комплект фотоштор ТамиТекс «Нега»". Ознакомьтесь и сделайте правильный выбор. Остались вопросы?

Отзывы о Фотошторы Тамитекс "Блэкаут" - Отзовик

Рейтинг: 4,3 - 9 отзывов<br />Часто заказываю товары через интернет, на этот раз мой выбор пал на фотошторы. Производитель"Тамитекс". Ткань габардин, достаточно плотная , ...

Губка Боб Квадратные штаны сезон 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ...

Население подводного городка Бикини Боттом составляют разные морские обитатели. Среди ...

Отзывы о Фотошторы ТамиТекс "Признание" - Отзовик

Рейтинг: 4 - 1 отзыв<br />Фотошторы ТамиТекс "Признание" - отзывы. Отзыв о Фотошторы ТамиТекс " Признание". Удобство. Надежность. Дизайн. Безопасность. Добавить ...

Оформление окон в Санкт-Петербурге, сравнить цены на шторы, жалюзи для ...

Фотошторы ТамиТекс «Лунный ...

Отзывы о Фотошторы Тамитекс - Отзовик

Рейтинг: 4 - 2 отзыва<br />Доброго времени суток!!! Сегодня хочу на писать отзыв про фотошторы, закупку делала в компании Тамитекс, заказ отшивали аж три недели, первое ...

ФОТОШТОРЫ ТАМИТЕКС «НАБРОСОК ... - otzyvy.pro

Фотошторы ТамиТекс «Набросок» отзывы - Фотошторы " Набросок" ТамиТекс - Важная роль текстиля в дизайне.

Шторы, портьеры ТамиТекс в Курганской области. Сравнить цены, купить ...

Шторы, портьеры, французские шторы, фотошторы ТамиТекс. Продажа, поиск, поставщики и магазины, все цены в Курганской области

8000 основных английских слов для свободного владения

Форум по программе TrueShop Для того, чтобы свободно читать или разговаривать по-английски ...

Фотошторы тамитекс история любви - купить asterias-travel.ru

фотошторы тамитекс история любви купить по лучшей цене Как приятно собраться с семьей и друзьями за вкусным ужином.

Каталог продукции производителя Тамитекс

Качественный текстиль оптом и в розницу, индивидуальный подход к клиенту, честная и открытая политика взаимодействия

Фотошторы "Шарман" ООО "Тамитекс" - «Дополнение для нашей ...

Рейтинг: 5 - Автор рецензии: Юлька.пулька<br />21 сен 2017 ... После покупки квартиры обсуждали дизайн, вместе с мужем, решили сделать детскую в морском стиле. Когда нужно было выбирать ...

Купить шторы оптом от производителя в Москве "Тамитекс"

ООО «Тамитекс» - производство и продажа домашнего текстиля мелким и крупным оптом. Предоставляем услуги по дизайну текстильных изделий в спальню и гостиную

Фотошторы крисмас - azmoda.ru

Фотошторы крисмас в интернет магазинах - найди лучшие цены в online!

Приключения мишек Гамми — Википедия

Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена.

Мишки Гамми (Приключения мишек Гамми) сезон 1,2,3,4,5,6 ...

Красочный и добрый мультсериал о приключениях Мишек Гамми — сказочных медведях, тайно ...

Фотошторы ТамиТекс «Лаунж» - top-shop.ru

Фотошторы ТамиТекс «Лаунж» покупайте в интернет-магазине Топ-Шоп. Заказывай +7(499) 2158232 в телемагазине. Быстро доставим в Москве, Санкт-Петербурге и других городах ...

Фотошторы с городскими пейзажами в Нальчике

Кататегория "Фотошторы с городскими пейзажами" в Нальчике включает в себя: Фотошторы ТамиТекс «Город ветров», Фотошторы ТамиТекс «Бруклинский мост», Фотошторы ...

Шторы в Солнечногорске - solnechnogorsk.blizko.ru

Фотошторы ТамиТекс ...

Фотошторы в Санкт-Петербурге - spb.blizko.ru

Фотошторы - готовые и под заказ. Недорогие и эксклюзивные. Купить фотошторы, сравнить цены и заказать - всё это можно сделать на портале Blizko в Санкт-Петербурге.

Фотошторы в Набережных Челнах - chelny.blizko.ru

Фотошторы - готовые и под заказ. Недорогие и эксклюзивные. Купить фотошторы, сравнить цены и заказать - всё это можно сделать на портале Blizko в Набережных Челнах.

ФОТОШТОРЫ ТАМИТЕКС «МОМЕНТ» реальные отзывы клиентов, покупателей+ цена ...

Фотошторы ТамиТекс «Момент» отзывы - Летние фотошторы от ТамиТекс - Фотошторы от ТамиТекс я покупаю уже не в первый.

Фотошторы тамитекс пурпурное сердце - выбрать и заказать на all-mob.ru

фотошторы тамитекс пурпурное сердце . Картина ТамиТекс «Пу... Картина ТамиТекс Пурпурное сердце элемент декора для интерьера, предна... ...

Шторы ТамиТекс - отзывы реальных покупателей

Покупала сыну в спальню детские фотошторы ТамиТекс «Звездопад». Приятный синий цвет, оригинальное и реалистичное изображение сияющих звезд и луны.

1301-X501/02-NA touch panel 1301-X50102-NA Screen NEW 100%,Fast Shipping

Kingston HyperX Cloud HX-HSCL-SR/NA

Адаптеры для снижения скорости вентиляторов Noctua NA-SRC7

Разветвитель для вентиляторов Noctua NA-SYC1

Декоративный кожух Noctua NA-HC3 Chromax Black Swap for NH-D15 Series

Michail Roscin Spomienka na annu


Предлагаем вашему вниманию книгу Spomienka na annuИздательство: Viera Mikulasova-Skridlova

200 РУБ

похожие

Подробнее

Набор насадок для ухода за салоном автомобиля Topperr NA 1

Переходники для вентиляторов Noctua NA-SAC1

Удлинители для вентиляторов Noctua NA-SEC2

Luar Na Lubre Lubre. Cabo Do Mundo

Удлинители для вентиляторов Noctua NA-SEC1

Zusen ATDV-NA/NA twin time relay multi range variable DC12V/24V/36V/AC110V/220V/380V

Ludo Petransky Martin Benka


VYVIN EUROPSKEHO MALIARSTVA, SOCHARSTVA Cl architektury v prvych dvoch desatrociach nasho storocia charakterizuje ofenzivny nastup a rychle striedanie celeho radu revolucnych hnuti. Umenie po predchadzajucich pripravach vkroeilo v suzvuku s dramatickymi premenami v politickej a socialne strukture vtedajsieho sveta na n?ve cesty. Slovenska vytvarna kultura za tymto procesom citelne zaostavala. Tato nepriazniva situacia suvisela s cinitelmi spolocenskymi (najma narastajuci narod-ny utiak zo strany madarskej burzoazie) i s cinitelmi kulturnymi (napr. absolutna absencia vytvarnych skol, easopisov). Nevyhovujuca kulturnopoliticka atmosfera, de-struktivny vplyv cirkvi, ale i dalsie momenty brzdili rozvoj slovenskeho vytvarneho umenia a do znacnej miery formovali i jeho vtedaisi charakter. V tychto pomeroch hladali maliari i spisovatelia vychodisko v tvorbe, ktora sa stotoznuje so zapasom о na-rodne obrodenie a slobodu. Toto pozitivne usilie sa potom prejavuje v upevnovani crt umenia narodneho formou i obsahom, ktoreho zaklady sa u nas rodili uz v styridsia-tych rokoch devatnasteho storocia. Maliari sa na tejto ceste opieraju о ludovu kulturu. ktora ]e trvanlivou schrankou ducha slovenskeho cloveka. Ona opatruje jeho narodne citenie i organicku zrastenosf s domacim prostredim. Aj preto vrucnie vztah к vidieckej tematike.

120 РУБ

похожие

Подробнее

AT3GC-I NA SI 945GC Dual Core Atom 330 Low Energy Mini Board 17*17 AT3GC-I/NA/SI board

Free shipping H 239649 NA 239612 CD 56425 SW 56650 D original Timken import single row tapered roller

Мини-штатив Kenu Stance Tripod для APPLE iPhone 5/5C/5S/6/6s/6/6s Plus Silver ST3-KK-NA

Brand New Factory Unlocked Linksys PAP2-NA PAP2T PAP2T-Na ATA phone adapter SIP VOIP Phone Adapter with 2 FXS

Jozef Hlinka Medailerstvo na slovensku: od 16. po zaciatok 20. storocia


Medaila - kusok kovu, no ked ju drzime v ruke, musime obdivovat zrucnost umelca, ktory vedel bohaty obsah a jemne detaily stvarnif na takej malej ploske. Do medailerskeho umenia a jeho historie nas v tejto publikacii zasvacuje PhDr. Jozef Hlinka, CSc, vediici numizmatickeho oddelenia Slovenskeho narodneho muzea v Bratislave. Jadro publikacie tvori kremnicke medailerstvo, ktore v 16. a 17. storoci dosahuje umelecky vrchol a jeho portretne a morove medaily mozno zaradit medzi vrcholne prace toho druhu v europskom meradle. I ked v neskorsich storociach si najvyznacnejsich rytcov vedelo ziskali cisarske mesto Viederi a jeho rytecka akademia, cim klesol vyznam kremnickych prac, vznikla tu tradicia tvoriaca zaklad svetovej urovne nasho sucasneho medailerstva. Osobitnu kapitolu tvoria bratislavske korunovacne medaily (polovica 16. az polovica 19. storocia). Davali si ich razif uhorski krali na pamiatku svojej korunovacie a su cennym dokumentom obdobia, ked bola Bratislava hlavnym a korunovacnym mestom celeho Uhorska. Publikacia je prvym suhrnnym spracovanim tejto temy u nas a doplna ju takmer 150 ciernobielych a farebnych fotografii.

284 РУБ

похожие

Подробнее

UNLOCKED LINKSYS PAP2T-NA PAP2-NA VOIP Phone Voice Adapter with 2 FXS ports SIP VoIP more advance PAP2TКомментарии


#novosti obman neprobivaemymi gazovikami doverchivyh starikov v kyrgane popal na #духовой шкаф bosch serie 6 hbj558yb0q черный #2017 luxury cowboy genuine oilskin leather #удлинитель эра c заземлением 3 розетки u 3 5m м #насосная станция dab e sybox mini #master series male penis ring lock metal #сверло по металлу сибртех 4 8 мм быстрорежущая сталь цилиндрический #ak4495 dual soft control full aluminum chassis amplifier case enclosure #bbk 32lex 5042 t2c телевизор #набор наволочек valtery 70 70 см бежевый #2015 new high sensitivity metal detector treasure hunt hobby junior kids #men s ankle boots genuine patent leather #three ring rasca 1 2 uab cd #sileo 125 #hollo cocos s1000 90x190 #az az27ab #13 inch kids backpack big hero 6 baymax #trilogy system trilogy white denim #набор стаканов crystalite bohemia safari 300 мл 6 предметов узор #видеодомофон tantos rocky wi fi цвет белый #юбка united colors of benetton цвет бежевый 4xq8505a3_193 размер l 46 48 #gusti комплект gusti для девочки #свежесть прованса концентрат 1 82л #nancy holder daughter of the flames #юбка oodji ultra цвет оранжевый 11601179 10 46415 5500n размер 36 170 42 170 #ферма пиксели раскраски #timberland ti007awmcj66 #32chs 5 8ghz mini wireless fpv camera with #максим танк нарочанские сосны #unique design pu leather case cover for #watch women quartz dress women brand #ю а комиссаров л с гордеев д п вент г и бабокин основы электротехники #yellow black 2018 pointed toe mens wedding dress oxfords male fashion italian #1x 71mm 3m 9080 two sides tape for led strip #multifunction table high quality foldable

Подпишитесь на новые товары в bellezza66.ru